Welcome to my website!

基本信息

 

杜军

 

 

 

 

 

 

 

联系方式

电子邮箱:aduspace@126.com

 

个人简历

P>

 

研究方向

(1)艺术设计史论

(2)建筑形态与文化研究

(3)非物质文化与中国工艺美术研究

 

 
 

Copyright © 2011 http://inc.swjtu.edu.cn 西南交通大学信息网络中心