Welcome to my website!

基本信息

 

吕磊 讲师

 

博士学科:

Chemical Engineering

硕士学科:

生物化学与分子生物学 

工作单位:西南交通大学生命科学与工程学院生物工程系

联系方式

通信地址:成都市二环路北一段111号西南交通大学生命科学与工程学院

电子邮箱:llu2@swjtu.edu.cn

办公电话:

办公地点:

 

个人简历

吕磊 Lei Lu, Ph. D

研究背景

生物材料,纳米医学,免疫学,多肽设计与自组装,药物输送与释放,表面与界面工程

工作经历

讲师,硕导

20181至今                                              西南交通大学生命科学与工程学院

博士后研究员

201752017年12月                                              加拿大阿尔伯塔大学University of Alberta

教育背景

2012920175月:           加拿大阿尔伯塔大学University of Alberta

                                       化学工程 博士Ph.D in Chemical Engineering

                                                                             (自组装多肽水凝胶对组织炎症反应及肥大细胞免疫应答的调控)

                                                                              导师: Dr. Larry D. Unsworth 教授

2009920127月:           西南交通大学

                                                                     生物化学与分子生物学 理学硕士

                                                                       (基于多肽药物的心血管材料表面抗凝改性, 973子项目参研)

                                                                    导师: 黄楠 教授

20059—20097月:                      西南交通大学

                                                                         生物工程 工学学士

 
 

Copyright © 2011 http://inc.swjtu.edu.cn 西南交通大学信息网络中心