登录 帮助 返回首页 实验室主页 交大主页
Post Doc/PhD/MS

Post Doc

Xun Gong (2014)

Hua Meng (2015)

Shengjiu Liu (2016)

Wei Quan (2017)


PhD Students

Zeng Yu, Yunge Jing (2012)

Yingying Zhang, Shuo Wang, Vinath Mekthanavanh, Muqeet Ahmad (2013)

Xiuwen Yi, Daiwei Li, Chubato Wondaferaw Yohannese, Macmillan Simfukwe (2014)

Shenggong Ji, Xin Yang, Bin Wang (2015)

Zhaoyun Wang, Huaishao Luo, Qianqian Huang (2016)


MS Students

Xindi Chen, Hongjie Wang, Chaotian Wu, Huanhuan Yang, Tao Zhang (2014)

Yuhang Yang, Yumeng Hu, Min Tang, Yong Li, Yunlong Li, Jinliang Li (2015)

Yu Cao, Xiaoqun Yi, Lei Zhu, Dekan Qi, Chao Chen, Zonglin Yang, Shangming Ning (2016)


Previous Post Doc

Jue Wu (Southwest University of Science and Technology), Shanglian Peng (Chengdu University of Information Technology) (2016)

Tao Liu (School of Computer Science and Technology, Southwest University for Nationalities) (2015)

Zhengjiang Wu (School of Computer Science and Technology, Henan Polytechnic University) (2015)

Jin Yang (School of Computer Science, Leshan Normal University) (2014)

Caiming Liu (School of Computer Science, Leshan Normal University) (2014)

Hongjun Wang (School of Information Science and Technology, Southwest Jiaotong University) (2013)

Shaojie Qiao (School of Information Science and Technology, Southwest Jiaotong University) (2011)


Previous PhD Students

Jie Zhu (Tibet University), Jie Hu (School of Information Science and Technology, Southwest Jiaotong University) (2011)

Chuan Luo (College of Computer Science, Sichuan University) (2011)

Shengjiu Liu, Anping Zeng, Amjad Mahmood (2010)

Junbo Zhang (Microsoft Research Asia), Muhammad Zia ur Rehm (Pakistan), Shaoyong Li (2009)

Hongmei Chen (School of Information Science and Technology, Southwest Jiaotong University) (2008)

Dun Liu (School of Economic and Management, Southwest Jiaotong University), Lei Wang (Nanchang Institute of Technology)(2007)


Previous MS Students

Weili Zou (Jinnan), Chengxiang Hu (Chuzhou University), Weibin Liu (CATICSZ) (2007)

Xiaolan Ji (Inner Mongolia University), Wei Chen (Public Security Bureau of Chongqing), Xiaoguang Gu (SZCK), Zhiqiang Li (CDGC), Yongwen Liu (PhD candidate at Université de Technologie de Troyes, France) (2008)

Qiushan Zhou (HUAWEI), Yanli Xu (one software corp at Beijing), Clement Muhire (one University at Rwanda), Xianli Lu (ICBC Bank), Chao Ye (HUAWEI) (2009)

Zhonggang Wang (Baidu), Chengbin Zhao (MIUI), Zizhe Gao (Alibaba), Dan Miu (HUAWEI) (2010)

Jian Lin (PhD candidate at Colorado School of Mines, USA, supervised by Dejun Yang), Zhao Li, Jingxiang Yang, Tao Zhao, Xinjiang Li, Wei Xiong, Nguyen Khai, Umu Lamboi, Pankras Kassian Kandengukila (2011)

Hongmei Tian (HUAWEI), Zehua Fu (PhD candidate at Lecole centrale de Lyon(ECL)), Zhen Yu (HUAWEI), Hao Yang (MIUI), Yunfeng An (2012)

Zhi Chen (HUAWEI), Min Li (Sina), Zhaoyun Wang (PhD candidate at SWJTU), Junfu Huang (Meituan), Yuyao Li (Master in UK) (2013)

Last updated on Dec 3, 2014. Copyright © 2014 Tianrui LI